PLANINARSKO DRUŠTVO

" R A V N I Č A R "

adresa:

Žarka Zrenjanina 43, 21400 Bačka Palanka

sastanci Društva: svakog četvrka od 19-20. časova.

telefon predsenika:

064 464 28 67

pišite nam na:

planinari@ravnicar.rs