Godišnji plan za 2020. godinu radna verzija

Januar:

 • Hajla – Crna Gora  10.-13. 01. 2020.  – vikend
 • Pavlasov memorijal Fruška gora 18.01.2020. – jednodnevna
 • Fruška gora – Zimske čarolije – Stražilovo 25.-26. 01. vikend

Februar:

 • Pjenovac BiH  01-02. 02. 2020.- vikend
 • Sretenjski pohod na Rajac  15.02.2020. – jednodnevna
 • zimski uspon na Trem republička akcija Suva planina 29.02.-01.03. 2020.- vikend

Mart :

 • Osmomartovski susret planinara – Vrdnik – jednodnevna
 • Gornje Podunavlje –  jednodnevna
 • Treskavac – Rumunija – kraj marta – vikend

April :

 • Jegrička– jednodnevna
 • Papuk – Hrvatska- vikend
 • Fruškogorski maraton – jednodnevna
 • Fruška gora – Vizić – Manastir Đipša – jednodnevna

Maj :

 • Kanjon Trešnjice – Sokolske planine – jednodnevna
 • Romanija  – vikend
 • Susret planinara Stara Tisa – jednodnevna

Jun :

 • Komovi  – Crna Gora – vikend
 • Vizićki susret planinara – druga ned.juna – jednodnevna
 • Janski Otoci –Vitorog, Šipovo, BiH – vikend – zajednička akcija sa PSD Železničar Novi Sad
 • Šar planina 2020., republička akcija 27.-28. -vikend

Jul :

 • Štedim – Ahmica – Crna Gora – vikend
 • 23.Noćni uspon na krov Vojvodine (18. – 19.juli) zajednička akcija sa PSD Železničar Novi Sad
 • Povlenski vrhovi 2020 (25.juli) zajednička akcija sa PSD Železničar Novi Sad

Avgust :

 • Cer – jednodnevna-( Tragom drugog prekobrojnog puka, 15.avgust) zajednička akcija sa PSD Železničar Novi Sad
 • Lukavac BiH – vikend
 • Divčibare – Rajac – vikend

Septembar :

 • Bukovački maraton – jednodnevna
 • Dan Pešačenja – jednodnevna
 • Pelister – Makedonija – vikend

Oktobar :

 •  20. U bojama Ruja – Deliblatska peščara – jednodnevna (3.oktobar) zajednička akcija sa PSD Železničar Novi Sad
 • Boranja ili Jagodnja – jednodnevna
 • Kanjon  Grze – vikend

Novembar :

 •  Fruška gora – jednodnevna
 • Kosmaj – jednodnevna
 • Krndija – Kutjevo dani vina – jednodnevna

Decembar :

 •  Fruška gora – Neštin – jednodnevna
 • Avala iz 4 pravca – jednodnevna