Preuzmi: Godišnji plan akcija 2019


Januar

26.-27. Fruška gora (vikend)

Hajla (Crna Gora) (vikend)


Februar

Zimski uspon na Trem – Suva planina (PSS) (vikend)

Tornička Bobija zimi – Joga (vikend)

Fruška gora (jednodnevna)


Mart

Osmomartovski susret planinara (PSV) (jednodnevna)

Stara planina, Midžor (vikend)


April

Каnjon reke Nere (Rumunija) (vikend)

Jegrička (PSV) (jednodnevna)

Gučevo, Boranja (vikend)


Maj

Sopotnica – joga (vikend)

Treskavica (BiH) (vikend)

Susret planinara ravničara Stara Tisa (PSV) (jednodnevna)


Jun

Rajac (vikend)

5. Vizićki susret planinara (jednodnevna)


Jul

Cincar, Kamešnica (BiH) (vikend)

Fruška gora – Slankamen (jednodnevna)


Avgust

Zelengora (BiH) (vikend)

Kukavica, Leskovac (vikend)


Septembar

07. – Bukovački maraton (PSV) (jednodnevna)

14. – Dan pešačenja u Srbiji (PSS) (jednodnevna)

21. – Palićki susreti  (PSV) (jednodnevna)

Treskavac (Rumunija) (vikend)


Oktobar

Mokra gora, Novi Pazar (vikend)

Homoljske planine (vikend)


Novembar

Cer (jednodnevna)


Decembar

Fruška gora (jednodnevna)


Preporuka:

Republičke i tradicionalne akcije PS Srbije:

Tradicionalne akcije PS Vojvodine