Preuzmi: Godišnji plan za 2019


Januar

26.-27. Fruška gora (vikend)

Hajla (Crna Gora) (vikend)


Februar

Zimski uspon na Trem – Suva planina (PSS) (vikend)

Tornička Bobija zimi – Joga (vikend)

Fruška gora (jednodnevna)


Mart

Treskavac (Rumunija) (vikend)

Osmomartovski susret planinara (PSV)(jednodnevna)


April

Каnjon reke Nere (Rumunija) (vikend)

Jegrička (PSV) (jednodnevna)

Gučevo, Boranja (vikend)


Maj

Sopotnica – joga (vikend)

Treskavica (BiH) (vikend)

Susret planinara ravničara Stara Tisa (PSV) (jednodnevna)


Jun

Rajac (vikend)

5. Vizićki susret planinara (jednodnevna)


Jul

Cincar, Kamešnica (BiH) (vikend)

Slankamen (jednodnevna)


Avgust

Zelengora (BiH) (vikend)

Kukavica, Leskovac (vikend)


Septembar

07. – Bukovački maraton (PSV) (jednodnevna)

14. – Dan pešačenja u Srbiji (PSS) (jednodnevna)

21. – Palićki susreti  (PSV) (jednodnevna)

Stara planina (vikend)


Oktobar

Mokra gora, Novi Pazar (vikend)

Homoljske planine (vikend)


Novembar

Cer (jednodnevna)


Decembar

Fruška gora (jednodnevna)


Preporuka:

Republičke i tradicionalne akcije PS Srbije:

Tradicionalne akcije PS Vojvodine