ПСД Равничар
О нама

О нама

Подаци из АПР

Планинарско спортско друштво „Равничар“ регистровано јe од 2019. године у АПР као спортско друштво, мада је као удружење грађана постојало и раније под именом Планинарско друштво „Равничар“.

  • Матични број: 28716699
  • ПИБ: 111256103
  • Број рачуна у банци: 340-0000011022816-43
  • Седиште: Жарка Зрењанина 43, 21400 Бачка Паланка
  • Законски заступник: Петар Рајда

Логотип и застава

Друштво има препознатљив логотип и заставу.

Застава Равничара са логотипом

Веб-презентација друштва :