ПСД Равничар
Галерија

Галерија

Фото-приче активности на нивоу године креира наш члан Горан Демић.

Активности 2020. године

Фото-прича наших активности у пандемијској 2020. години

Активности 2019. године

Фото-прича наших активности у 2019. години

Активности 2018. године

Фото-прича наших активности у 2018. години