Član Planinarskog društva „Ravničar“ može postati svaki građanin koji ispunjava sledeće uslove:

  • da je stariji od 18. godina (za mlađe od 18. godina potreban je pristanak roditelja ili staratelja)
  • da je psihofizički zdrav
  • da istovremeno nije član drugog planinarskog udruženja

Učlanjavanje se vrši na redovnim sastancima društva. Popunjavanje Evidencionog kartona člana se vrši na redovnim sastancima društva ili elektronski možete skinuti obrazac i poslati ga na mail društva (formular evidencioni karton clana).

Na planinarsku akciju mogu ići samo članovi PD „Ravničar“ ili nekog drugog planinarskog kluba.