ПСД Равничар
Статистика учешћа

Статистика учешћа

Друштво води статистику учешћа својих чланова у акцијама нашег Друштва као и акцијама осталих друштава уколико нас известите о томе.

Статистика учешћа у акцијама чланова „Равничара“ у 2021. години је јаван документ и можете га отворити кликом на линк.